ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΙ

Αγαπητοί γονείς, Οι έλεγχοι των μαθητών/τριών θα σας δοθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-12-2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Φροντίστε για την παρουσία σας, η οποία είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά. Βελεστίνο 10-12-2018 Ο Δντης του Σχολείου Δημήτριος Γιαννουλής

Συνέχεια