ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΙ

Αγαπητοί γονείς,

Οι έλεγχοι των μαθητών/τριών θα σας δοθούν την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-12-2018
σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.
Φροντίστε για την παρουσία σας, η οποία είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά.

Βελεστίνο 10-12-2018
Ο Δντης του Σχολείου
Δημήτριος Γιαννουλής

Download (PDF, Unknown)

Τα σχόλια είναι κλειστά.