ΕΝΑΡΞΗΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

 

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων από τη Δευτέρα 10.05.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής: Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες. Διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Η προμήθεια του τεστ γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο , επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:

Οι γονείς/κηδεμόνες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών (taxisnet) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εναλλακτικά μπορείτε:

  • να τυπώσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε μόνοι σας το έγγραφο εδώ: covid19-school-card-print.pdf ή
  • να γράψετε χειρόγραφα σε χαρτί Α4 όλα τα απαραίτητα στοιχεία , σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, καθώς και το αποτέλεσμα του τεστ και να αφού το υπογράψετε να το φέρετε στο σχολείο

Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η.

Εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο οδηγιών ΒΙΝΤΕΟ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο σχολείο μπορείτε να έρθετε μόνο αν έχετε εκδώσει την σχολική κάρτα και αν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό,  πρέπει να εκδώσετε σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος (μαθητές) και να προβείτε σε δεύτερο επαναληπτικό τεστ εντός 24 ωρών, είτε σε κάποια από τις σταθερές δημόσιες δομές που προτείνονται, είτε ιδιωτικά, εφόσον το επιθυμείτε με δικά σας έξοδα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές επιστρέφουν στη σχολική μονάδα, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Download (PDF, Unknown)

 

Download (DOCX, Unknown)

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.