ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΙ

Αγαπητοί γονείς,

Οι έλεγχοι των μαθητών/τριών θα σας δοθούν τη
ΔΕΥΤΕΡΑ 18-03-2019
σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.
Φροντίστε για την παρουσία σας, η οποία είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά.

Ο Δντης του Σχολείου
Δημήτριος Γιαννουλής

Download (PDF, Unknown)

Τα σχόλια είναι κλειστά.